FlexiGo Package
วันนี้- 31 มีนาคม 2560

แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์แบบส่วนตั๊ว ส่วนตัว เพียง 4 คนต่อกรุ๊ปเท่านั้น เริ่มเพียง 14, 499 บาท

แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน แบบส่วนตัวไม่เหมือนใคร พร้อมตั๋วเครื่องบิน จัดให้สำหรับนักท่องเที่ยวเพียง 4 คนต่อกรุ๊ปเท่านั้น เลือกวันเดินทางได้อิสระ ราคาเริ่มต้นเพียง 14, 499 บาทต่อท่าน* 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Customer Service Center
โทร +(66) 0 267 5125 หรือ +(66) 0 236 2800


- สามารถตรวจราคา, สถานะที่ว่าง, วันเดินทาง, หรือรายละเอียดแพ็คเกจที่ Customer Service Center*

- ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของทางบริษัทและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า