Jetstar Asia
จองได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2559

บินตรงสู่สิงคโปร์เริ่มต้นเพียง 1,793 บาท!

·  ราคารวมต่อเที่ยว บินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิ

·  Hot Fare ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

·  ราคานี้เป็นราคาเที่ยวเดียวชั้นประหยัด รวมสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 ก.ก. 

รายละเอียดเพิ่มเติม

- การกำหนดวันเดินทางและที่นั่งมีจำนวนจำกัด

- ราคานี้เป็นราคาเที่ยวเดียวชั้นประหยัด รวมค่าภาษีสนามบิน

- ค่าธรรมเนียมการจอง 180 – 250 บาท ต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน

- เที่ยวบินกรุงเทพฯ-สิงคโปร์ที่บินโดยเจ็ทสตาร์เอเชีย (3K)

- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด (อาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน,วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดช่วงปิดเทอม และวันหยุดสุดสัปดาห์)

- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของทางบริษัทและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า