Mount Faber Leisure Group
วันนี้–31 ธันวาคม 2559

บัตร Singapore Cable Car Sky Pass ราคาสุดพิเศษ!!

บัตร Singapore Cable Car Sky Pass ในราคาพิเศษสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่านเพียง S$50 (หรือประมาณ 1,300 บาท จากราคาปกติ S$66)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บัตรนี้เป็นแบบไป-กลับของสาย Mount Faber Line และสาย Sentosa Line
  • สิทธิพิเศษนี้สามารถซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ Asiatravel.com เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2559 (ยกเว้นวันที่ 19 ก.ย. – 17 ต.ค. 2559)
  • สงวนสิทธิ์สำหรับการซื้อบัตร Singapore Cable Car Sky Pass ได้สูงสุดไม่เกิน 3 ชุดต่อการซื้อ 1 ครั้ง 
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของทางบริษัทและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า