Singapore Airlines
วันนี้- 31 ธันวาคม 2559

สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส มอบของขวัญพิเศษ SIA foldable neck pillow มูลค่า 400 บาท ฟรี!

สำหรับทุกท่านที่ซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ตั้งแต่วันนี้– 31 ธ.ค.นี้ รับของขวัญพิเศษจากสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส เป็นหมองรองคอนุ่มๆ แบบพับเก็บได้ (SIA foldable neck pillow) มูลค่า 400 บาท ฟรี!

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ของขวัญมีจำนวนจำกัดเพียง 200 ชิ้น
  • สำหรับทุกท่านที่ซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ตั้งแต่วันนี้– 31 ธ.ค. 2559 และเดินทางถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 เท่านั้น (1 ชิ้นต่อตั๋วเครื่องบิน 1 ใบ)
  • สามารถแลกรับโดยนำ e-ticket ของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่า และสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของผู้โดยสาร มาติดต่อรับที่การท่องเที่ยวสิงคโปร์ วันจันทร์ – วันศุกร์ โทร. 0-2108-1273-4 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมด
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของทางบริษัทและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า