Wildlife Reserves Singapore
วันนี้- 31 ธันวาคม 2559

รับทันที! ส่วนลด 40% สำหรับ Jurong Bird Park และ 35% สำหรับ River Safari

-  ส่วนลด 40% สำหรับบัตรผ่านประตู Jurong Bird Park พร้อมรถราง 1 รอบ (ราคา 500 บาท สำหรับผู้ใหญ่)

-  ส่วนลด 40% สำหรับบัตรผ่านประตู Jurong Bird Park พร้อมรถราง 1 รอบ (ราคา 350 บาท สำหรับเด็ก)

-  ส่วนลด 35% สำหรับบัตรผ่านประตู River Safari พร้อมล่องเรือ 1 รอบ (ราคา 550 บาท สำหรับผู้ใหญ่)

-  ส่วนลด 35% สำหรับบัตรผ่านประตู River Safari พร้อมล่องเรือ 1 รอบ (ราคา 400 บาท สำหรับเด็ก)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • จองบัตรผ่านทางเว็บไซต์ Asiatravel.com โดยกรอกแบบฟอร์มการจองและใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตวีซ่าเท่านั้น
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของทางบริษัทและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า