โปรดเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชม โดยเราจะสามารถจดจำรายละเอียด เช่น ภาษาที่คุณเลือกใช้และอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์การเรียกดูของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตกลง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ปรับปรุงใหม่ของเรา ค้นหาเพิ่มเติมว่าทำไมเราจึงต้องอัปเกรดและบอกเราว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรได้ ที่นี่

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์

ทั่วไป

เว็บไซต์นี้เป็นของหน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ เรายึดมั่นในหลักการที่เกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ ของรัฐบาลสิงคโปร์
หากท่านกำลังเรียกดูเฉพาะเว็บไซต์นี้ เราจะไม่รวบรวมข้อมูลที่จะช่วยให้เราสามารถระบุถึงตัวท่านเป็นรายบุคคลได้

หากท่านเลือกที่จะสมัครหรือส่งอีเมลถึงเราโดยการแจ้งข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวท่านให้เราทราบ เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นกับหน่วยงานอื่นของรัฐบาลสิงคโปร์ ทั้งนี้เพื่อให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เว้นแต่การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ เว้นแต่หน่วยงานดังกล่าวได้รับอนุญาตให้จัดหาบริการบางอย่างของรัฐบาล ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมเมื่อได้รับคำยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้

เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจแสดงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ซึ่งจะเป็นการเร่งการดำเนินการและช่วยให้ท่านไม่ต้องยุ่งยากในการส่งข้อมูลที่เคยส่งมาแล้วซ้ำอีกครั้ง หากข้อมูลนั้นล้าสมัยแล้ว โปรดส่งข้อมูลล่าสุดให้แก่เรา เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นต่อการมอบบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสำหรับท่านเท่านั้น

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การจัดเก็บและการส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดมีความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ของรัฐบาล โดยที่แนวปฏิบัติเรื่องการปกป้องข้อมูลและเรื่องความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างจากเรา เราไม่ขอรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านี้และขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวก่อน หากท่านได้รับการขอโดยเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของรัฐบาลให้เชื่อมโยงโปรไฟล์ของท่านบนเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของรัฐบาล หรือให้เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของรัฐบาล และเชื่อมโยงโปรไฟล์บนเว็บไซต์ดังกล่าวมายังเว็บไซต์นี้ แนวปฏิบัติด้านเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

โปรดติดต่อ feedback@stb.gov.sg:

  1. หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติของเราในเรื่องการปกป้องข้อมูล
  2. หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราก่อนหน้านี้

นโยบายการใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน และเพื่อให้เข้าใจว่าท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร เทคโนโลยีคุกกี้ที่เราใช้จะไม่รวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงตัวบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่าน แต่จะจดจำค่าที่ท่านเลือกใช้ เช่น ภาษาและภูมิภาค ซึ่งยังคงเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของท่านเมื่อท่านเข้ามาที่เว็บไซต์นี้อีกครั้ง

คุกกี้บางอย่างที่เราใช้เป็นคุกกี้เซสชันและจะคงอยู่จนกว่าท่านจะปิดเบราว์เซอร์ของท่าน ขณะที่คุกกี้อื่น ๆ เป็นคุกกี้ถาวรซึ่งจะจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นเวลานานกว่า อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่สามารถอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ของท่าน

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกเพื่อให้คำแนะนำแก่ท่าน ปรับแต่งเนื้อหาให้เป็นแบบส่วนตัว และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเรียกดูของท่านบนเว็บไซต์ของเราหรือนอกเว็บไซต์นี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวท่านได้เอาไว้เมื่อท่านดูหรือใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของพวกเขา และอาจทำเช่นนี้โดยใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน โปรดตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเพื่อทราบเพิ่มเติมว่าพวกเขารวบรวมหรือได้รับข้อมูลใดบ้าง

หากต้องการเรียกดูโดยไม่ใช้คุกกี้ ท่านสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งให้ทราบเมื่อมีการกำหนดคุกกี้ ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์นี้อาจแตกต่างออกไป หากท่านได้กำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้บล็อกคุกกี้เพราะท่านอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะเชิงโต้ตอบทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรา